Berner autolak červená R3009 400ml 166126

Akce

Berner autolak červená R3009 400ml 166126
 • Berner autolak červená R3009 400ml 166126

Berner autolak červená R3009 400ml 166126

BER-0050
4015962837362
166126

Rychlé schnutí Vysoce odolné Vysoce kvalitní nitro povlaky více

Skladem

Odesíláme do 1 pracovního dne

158,00 Kč
Sleva 10%
142,20 Kč s DPH / ks

117,52 Kč bez DPH / ks

Našli jste levnější? Nabídneme ještě levněji

Doprava zdarma nad 3000 Kčplatí pro PPL a Zásilkovnu

Rychlé dodáníprůměrně za 2 pracovní dny

Specialista na Milwaukeeodborné poradenství profíků z oboru

6944 výdejních místpo celé ČR

local_shipping Můžete mít již v Út 23.4.

Potřebujete poradit?

info@stavmi.cz

nejsme tu, ale rychle odpovíme

operátor
Popis
 • Rychlé schnutí
 • Vysoce odolné
 • Vysoce kvalitní nitro povlaky
Parametry
H-věty:
 • H222 - Extrémně hořlavý aerosol.
 • H225 - Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H226 - Hořlavá kapalina a páry.
 • H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
 • H302 - Zdraví škodlivý při požití.
 • H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
 • H312 - Zdraví škodlivý při styku s kůží.
 • H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
 • H315 - Dráždí kůži.
 • H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
 • H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H332 - Zdraví škodlivý při vdechování.
 • H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.
 • H336 - Může způsobit ospalost nebo závratě.
 • H351 - Podezření na vyvolání rakoviny.
 • H361 - Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
 • H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
 • H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
 • H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
 • EUH 066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.
 • EUH 211 - Pozor! Při postřiku se mohou vytvářet nebezpečné respirabilní kapičky. Nevdechujte aerosoly nebo mlhu.
Podobné produkty