Společnost IZOL CENTRUM-CB s.r.o. má výhradní licenci k fotografiím MILWAUKEE zveřejněným na této webové stránce (dále také jen „dílo“).

Společnost IZOL CENTRUM-CB s.r.o. upozorňuje, že není nikdo oprávněn dílem samostatně a bez jakýchkoliv omezení nakládat. V opačném případě může společnost IZOL CENTRUM-CB s.r.o. požadovat po narušiteli stažení fotografií z webové stránky či jiných propagačních materiálů a jejich další nešíření.

Dále může společnost IZOL CENTRUM-CB s.r.o. požadovat vydání bezdůvodného obohacení v ceně dvojnásobku tržní hodnoty licence daných fotografií. Dále může společnost IZOL CENTRUM-CB s.r.o. vymáhat způsobenou škodu.