VZOROVÝ FORMULÁŘ PRO ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

prodávajícího

IZOL CENTRUM-CB s.r.o.

 

Adresát:

IZOL CENTRUM-CB s.r.o.

nám. Bratří Čapků 1129/2,

České Budějovice 7, 370 07

 

Odesílatel:

Jméno a příjmení:

Bydliště:

(případně e-mail, tel. číslo):

 

 

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

 

Dne ………..jsem si na Vašich webových stránkách objednal/a a dne ……………obdržel/a:

 
-zboží:

-číslo objednávky:

Na základě ust. § 1829 odst. 1 ve spojení s ust. § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, využívám svého zákonného práva a odstupuji od kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetu, která se týká výše uvedeného zboží, jež Vám s tímto oznámením zasílám zpět, a zároveň Vás žádám o poukázání kupní ceny a ceny za poštovné na můj bankovní účet číslo …………. nejpozději do 14 dnů od doručení tohoto odstoupení od smlouvy.

 

 

V …………….dne ……….

 

 

 

 

 

 

_________________________

Jméno a příjmení spotřebitele

(podpis)